Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2012

Já měl v prváku na dějepis 13 stránek taháku.
— Pavel Kraemer o poctivosti

May 21 2012

Iracionální číslo je ďáblovo číslo, je zkažené, disharmonické a zlé a nevím...
(...) ďábelský interval! Kdo ho hraje, slouží ďáblu.
— Pavel Kraemer o předsudcích v matematice
To je matematické auto, co se otáčí za 0 sekundy, to si pletete s fyzikálním autem...
— Pavel Kraemer o konfliktu matematiky a fyziky
Když nic neřeknu, tak mám pravdu.
— Pavel Kraemer o komunikaci

May 03 2012

Víte, co je to frekvence? Bzzz....
— Pevel Kraemer o podstatě jevu

April 27 2012

Mikuláš to viděl, tak to asi existuje.
— Pavel Kraemer o vyhodnocování fakt
Prosímvás, nenechávejte tu ty učebnice. On vám je někdo může ukrást, třeba já včera ukradl tuhle.
— Pavel Kraemer o lidské přirozenosti
Neslyšel jsem, že by tomuhle lidi řikali součinitel. Nebo lidi - matematici...
— Pavel Kraemer o matematicích
Nejlepší je jít s davem a poslouchat autority - je to jednodušší a zdravější.
— Pavel Kraemer o životním stylu
Většina lidí si myslí, že v blázinci jsou hlavně matfyzáci. Jeden člověk ale dokázal, ža tam jsou hlavně inženýři.
— Pavel Kraemer o tom, že matematika je bezpečná
Čím více tkání vám odumírá, tím líp vám to myslí - to tělo začíná vidět, že se musí zachránit.
— Pavel Kraemer o soustředění
Já tadyty věci už trochu umim, takže to řikám pro vás.
— Pavel Kraemer zpochybňuje smysl výuky
Musim říct, že dneska jste fakt hnusný. To, že se bavíte, je jako byste mě mlátili.
(...) Jděte si prosimvás hrát na píseček!
(...) Dnes se do školy chodí jako do vězení.
— Pavel Kraemer o pedagogice
To je tak složité, že by vás z toho bolela hlava.
— Pavel Kraemer o chápavosti
Nula vždycky dělá problémy- nikdy se nepolepší....
— Pavel Kraemer o nule
Matematik má být líný!
— Pavel Kraemer (konejšivě)
Ťukání do kalkulačky je škodlivé - to nesmíte dělat moc dlouho, jinak vám z toho vyměkne mozek. A vůbec, s kalkulačkou to jde rychleji pouze pokud se trefíte na správná tlačítka, což se ne vždy stává.
— Pavel Kraemer o kalkulačkách
Představme si, že žijeme ve 2D a jsme napláclí na tabuli, jenže my jsme geniální, že, Ondřeji, a chceme se dostat do 3D....
(...) Až někde uvidíte, že se z bodu stane čtyřstěn, poté osmistěn, znovu čtyřstěn, bod, až úplně zmizí - vypadá to jako zázrak, ale je to jen průlet 4D pyramidy...
— Pavel Kraemer o dimenzích
...řadou myslíme sloupec...
— Pavel Kraemer o osobní logice
Češi jsou v matematice nic moc.
— Pavel Kraemer - vlastenec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl